Pagina 1 din 1

CONCEDII MEDICALE

Scris: Joi 02 Noi, 2017 8:22 am
de BODOR LEVENTE
Revin cu o propunere mai veche pentru a ne usura munca cu situatiile ce trebuie depuse pentru recuperarea baniilor pentru concediile medicale

Mesajde BODOR LEVENTE » Vin 28 Oct, 2016 12:33 pm

Avand in vedere procedura de recuperare a sumelor de la FNUASS ne-ar fi de mare ajutor daca s-ar putea implementa la declaratii Cererea tip conform modelului prezentat in Anexa 12 din Ordinul 60/32/2006 privind Normele de aplicare ale OUG158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu preluarea sumelor direct din declaratia 112 sectiunea C; Centralizatorul privind concediile medicale aferent lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor Anexa nr.18 din acelasi ordin de asemenea cu preluarea automata a datelor din declaratia 112; precum si un opis cu urmatoarele elemente:
Anexa 1.1 sectiunea C aferenta Declaraţiei privind “obligaţiilor de plată a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (declaratia D 112);
Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................;
Dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara celei pentru care se solicita restituirea (CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA) din care sa rezulte ca angajatorul nu are obligatii fiscale neachitate ;
Codul Unic de Inregistrare Fiscala ( C.U.I.) la prima solicitare;
Baza de calcul pentru fiecare certificat de concediu medical care se suporta din F.N.U.A.S.S;
Certificatele de concediu medical ( certificatele roz);
Dovada eliberata de catre Banca/Trezorerie sau extrasul de cont pentru contul IBAN in care se va face restituirea sumei solicitate ;